Sản phẩm mức giá 5 triệu - 8 triệu

Con đội móc Masada MHC-2RS-2 (2 tấn)
-16%

Con đội móc Masada MHC-2RS-2 (2 tấn)

7,500,000 VNĐ 6,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 5 tấn
Khả năng móc: 2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Con đội móc Masada MHC-5RS-2 (5 tấn)
-8%

Con đội móc Masada MHC-5RS-2 (5 tấn)

7,500,000 VNĐ 6,909,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 10 tấn
Khả năng móc chân: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-1.2T (1.2 tấn)​
-6%

Kích chân Masada MHC-1.2T (1.2 tấn)​

6,900,000 VNĐ 6,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 3 tấn
Khả năng móc chân: 1.2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-2T (2 tấn)​
-12%

Kích chân Masada MHC-2T (2 tấn)​

7,200,000 VNĐ 6,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 5 tấn
Khả năng móc chân: 2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-3T (3 tấn)​
-10%

Kích chân Masada MHC-3T (3 tấn)​

8,300,000 VNĐ 7,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 7 tấn
Khả năng móc chân: 3 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-5T (5 tấn)
-9%

Kích chân Masada MHC-5T (5 tấn)

7,500,000 VNĐ 6,829,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 10 tấn
Khả năng móc chân: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-1.5SL-2 (1.5 tấn)​​​​
-13%

Kích chân Masada MHC-1.5SL-2 (1.5 tấn)​​​​

7,900,000 VNĐ 6,909,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 5 tấn
Khả năng móc chân: 1.5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-3SL-2 (3 tấn)​​​​
-12%

Kích chân Masada MHC-3SL-2 (3 tấn)​​​​

8,900,000 VNĐ 7,889,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 10 tấn
Khả năng móc chân: 3 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản