Con Đội Móc

Con đội móc Masada MHC-2RS-2 (2 tấn)
-16%

Con đội móc Masada MHC-2RS-2 (2 tấn)

7,500,000 VNĐ 6,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 5 tấn
Khả năng móc: 2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Con đội móc Masada MHC-5RS-2 (5 tấn)
-8%

Con đội móc Masada MHC-5RS-2 (5 tấn)

7,500,000 VNĐ 6,909,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 10 tấn
Khả năng móc chân: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Con đội móc Masada MHC-10RS-2 (10 tấn)
-1%

Con đội móc Masada MHC-10RS-2 (10 tấn)

12,000,000 VNĐ 11,890,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 20 tấn
Khả năng móc chân: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-1.2T (1.2 tấn)​
-6%

Kích chân Masada MHC-1.2T (1.2 tấn)​

6,900,000 VNĐ 6,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 3 tấn
Khả năng móc chân: 1.2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-2T (2 tấn)​
-12%

Kích chân Masada MHC-2T (2 tấn)​

7,200,000 VNĐ 6,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 5 tấn
Khả năng móc chân: 2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-3T (3 tấn)​
-10%

Kích chân Masada MHC-3T (3 tấn)​

8,300,000 VNĐ 7,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 7 tấn
Khả năng móc chân: 3 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-5T (5 tấn)
-9%

Kích chân Masada MHC-5T (5 tấn)

7,500,000 VNĐ 6,829,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 10 tấn
Khả năng móc chân: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-7.5T (7.5 tấn)​
-15%

Kích chân Masada MHC-7.5T (7.5 tấn)​

12,000,000 VNĐ 10,289,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 15 tấn
Khả năng móc chân: 7.5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-10T (10 tấn)​​
-11%

Kích chân Masada MHC-10T (10 tấn)​​

13,000,000 VNĐ 11,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 20 tấn
Khả năng móc chân: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-15T (15 tấn)​​​
-10%

Kích chân Masada MHC-15T (15 tấn)​​​

32,500,000 VNĐ 29,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 30 tấn
Khả năng móc chân: 15 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-1.5SL-2 (1.5 tấn)​​​​
-13%

Kích chân Masada MHC-1.5SL-2 (1.5 tấn)​​​​

7,900,000 VNĐ 6,909,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 5 tấn
Khả năng móc chân: 1.5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-3SL-2 (3 tấn)​​​​
-12%

Kích chân Masada MHC-3SL-2 (3 tấn)​​​​

8,900,000 VNĐ 7,889,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 10 tấn
Khả năng móc chân: 3 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-6SL-2 (6 tấn)​​​​​
-7%

Kích chân Masada MHC-6SL-2 (6 tấn)​​​​​

18,000,000 VNĐ 16,800,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 20 tấn
Khả năng móc chân: 6 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-1.8V-2 (1.8 tấn)​​​​​​

Kích chân Masada MHC-1.8V-2 (1.8 tấn)​​​​​​

Liên hệ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 2.7 tấn
Khả năng móc chân: 1.8 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản