• Kích Thủy Lực Masada Nhật Bản

Con Đội - Kích Thủy Lực Masada Jack Nhật Bản

Kích thủy lực Masada MS-2 (2 tấn)
-14%

Kích thủy lực Masada MS-2 (2 tấn)

750,000 VNĐ 649,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MS-3 (3 tấn)
-9%

Kích thủy lực Masada MS-3 (3 tấn)

820,000 VNĐ 749,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 3 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MS-5Y (5 tấn)
-11%

Kích thủy lực Masada MS-5Y (5 tấn)

899,000 VNĐ 809,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-7 (7 tấn)
-9%

Kích thủy lực Masada MH-7 (7 tấn)

1,250,000 VNĐ 1,149,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 7 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-10 (10 tấn)
-10%

Kích thủy lực Masada MH-10 (10 tấn)

1,450,000 VNĐ 1,309,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-15 (15 tấn)
-11%

Kích thủy lực Masada MH-15 (15 tấn)

1,909,000 VNĐ 1,710,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-20 (20 tấn)
-6%

Kích thủy lực Masada MH-20 (20 tấn)

2,000,000 VNĐ 1,889,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-30V-2 (30 tấn)
-13%

Kích thủy lực Masada MH-30V-2 (30 tấn)

3,990,000 VNĐ 3,509,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 30 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-50Y (50 tấn)
-12%

Kích thủy lực Masada MH-50Y (50 tấn)

9,379,000 VNĐ 8,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 50 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-100Y (100 tấn)
-5%

Kích thủy lực Masada MH-100Y (100 tấn)

37,500,000 VNĐ 35,919,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 100 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực lùn Masada MHB-10 (10 tấn)
-11%

Kích thủy lực lùn Masada MHB-10 (10 tấn)

1,500,000 VNĐ 1,339,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực lùn Masada MHB-15 (15 tấn)
-14%

Kích thủy lực lùn Masada MHB-15 (15 tấn)

1,900,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực lùn Masada MHB-20 (20 tấn)
-13%

Kích thủy lực lùn Masada MHB-20 (20 tấn)

2,700,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực lùn Masada MHB-30Y (30 tấn)
-8%

Kích thủy lực lùn Masada MHB-30Y (30 tấn)

3,800,000 VNĐ 3,509,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 30 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Con đội móc Masada MHC-2RS-2 (2 tấn)
-16%

Con đội móc Masada MHC-2RS-2 (2 tấn)

7,500,000 VNĐ 6,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 5 tấn
Khả năng móc: 2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Con đội móc Masada MHC-5RS-2 (5 tấn)
-8%

Con đội móc Masada MHC-5RS-2 (5 tấn)

7,500,000 VNĐ 6,909,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 10 tấn
Khả năng móc chân: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Con đội móc Masada MHC-10RS-2 (10 tấn)
-1%

Con đội móc Masada MHC-10RS-2 (10 tấn)

12,000,000 VNĐ 11,890,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 20 tấn
Khả năng móc chân: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-1.2T (1.2 tấn)​
-6%

Kích chân Masada MHC-1.2T (1.2 tấn)​

6,900,000 VNĐ 6,530,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 3 tấn
Khả năng móc chân: 1.2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-2T (2 tấn)​
-12%

Kích chân Masada MHC-2T (2 tấn)​

7,200,000 VNĐ 6,350,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 5 tấn
Khả năng móc chân: 2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-3T (3 tấn)​
-10%

Kích chân Masada MHC-3T (3 tấn)​

8,300,000 VNĐ 7,500,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 7 tấn
Khả năng móc chân: 3 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-5T (5 tấn)
-9%

Kích chân Masada MHC-5T (5 tấn)

7,500,000 VNĐ 6,829,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 10 tấn
Khả năng móc chân: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-7.5T (7.5 tấn)​
-15%

Kích chân Masada MHC-7.5T (7.5 tấn)​

12,000,000 VNĐ 10,289,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 15 tấn
Khả năng móc chân: 7.5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-10T (10 tấn)​​
-11%

Kích chân Masada MHC-10T (10 tấn)​​

13,000,000 VNĐ 11,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 20 tấn
Khả năng móc chân: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích chân Masada MHC-15T (15 tấn)​​​
-10%

Kích chân Masada MHC-15T (15 tấn)​​​

32,500,000 VNĐ 29,250,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội đầu: 30 tấn
Khả năng móc chân: 15 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thủy lực mini Masada MMJ-5C-2 (5 tấn)
-7%

Kích thủy lực mini Masada MMJ-5C-2 (5 tấn)

4,900,000 VNĐ 4,599,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực mini Masada MMJ-5T-2 (5 tấn)
-10%

Kích thủy lực mini Masada MMJ-5T-2 (5 tấn)

5,200,000 VNĐ 4,699,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực mini Masada MMJ-10 (10 tấn)
-9%

Kích thủy lực mini Masada MMJ-10 (10 tấn)

9,000,000 VNĐ 8,199,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực mini Masada MMJ-20 (20 tấn)
-8%

Kích thủy lực mini Masada MMJ-20 (20 tấn)

9,500,000 VNĐ 8,749,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực mini Masada MMJ-50Y (50 tấn)
-5%

Kích thủy lực mini Masada MMJ-50Y (50 tấn)

25,000,000 VNĐ 23,799,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 50 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng