Sản phẩm mức giá 1 triệu - 2 triệu

Kích thủy lực Masada MH-7 (7 tấn)
-9%

Kích thủy lực Masada MH-7 (7 tấn)

1,250,000 VNĐ 1,149,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 7 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-10 (10 tấn)
-10%

Kích thủy lực Masada MH-10 (10 tấn)

1,450,000 VNĐ 1,309,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-15 (15 tấn)
-11%

Kích thủy lực Masada MH-15 (15 tấn)

1,909,000 VNĐ 1,710,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-20 (20 tấn)
-6%

Kích thủy lực Masada MH-20 (20 tấn)

2,000,000 VNĐ 1,889,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực lùn Masada MHB-15 (15 tấn)
-14%

Kích thủy lực lùn Masada MHB-15 (15 tấn)

1,900,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực lùn Masada MHB-10 (10 tấn)
-11%

Kích thủy lực lùn Masada MHB-10 (10 tấn)

1,500,000 VNĐ 1,339,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng