Kích Thủy Lực Masada Chính Hãng - Giá Rẻ Nhất

Kích thủy lực Masada MS-2 (2 tấn)
-14%

Kích thủy lực Masada MS-2 (2 tấn)

750,000 VNĐ 649,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 2 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MS-3 (3 tấn)
-9%

Kích thủy lực Masada MS-3 (3 tấn)

820,000 VNĐ 749,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 3 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MS-5Y (5 tấn)
-11%

Kích thủy lực Masada MS-5Y (5 tấn)

899,000 VNĐ 809,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 5 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-7 (7 tấn)
-9%

Kích thủy lực Masada MH-7 (7 tấn)

1,250,000 VNĐ 1,149,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 7 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-10 (10 tấn)
-10%

Kích thủy lực Masada MH-10 (10 tấn)

1,450,000 VNĐ 1,309,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 10 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-15 (15 tấn)
-11%

Kích thủy lực Masada MH-15 (15 tấn)

1,909,000 VNĐ 1,710,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 15 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-20 (20 tấn)
-6%

Kích thủy lực Masada MH-20 (20 tấn)

2,000,000 VNĐ 1,889,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 20 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-30V-2 (30 tấn)
-13%

Kích thủy lực Masada MH-30V-2 (30 tấn)

3,990,000 VNĐ 3,509,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 30 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-50Y (50 tấn)
-12%

Kích thủy lực Masada MH-50Y (50 tấn)

9,379,000 VNĐ 8,300,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 50 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Kích thủy lực Masada MH-100Y (100 tấn)
-5%

Kích thủy lực Masada MH-100Y (100 tấn)

37,500,000 VNĐ 35,919,000 VNĐ
Thương hiệu:Masada
Khả năng đội: 100 tấn
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng